Raad Lokale Economie

De Raad Lokale Economie is het advies- en overlegorgaan dat de belangen van handel, industrie en diensten in Ieper en deelgemeenten behartigt. Het is het geschikte platform voor overleg tussen het stadsbestuur en de organisaties en zelfstandigen die zich inzetten voor de lokale economie. Het takenpakket bevat ook beleidsvoorbereidend en beleidsondersteunend werk en initiatieven om Ieper als handels-, diensten- en industrieel centrum te promoten.

Conform het huishoudelijk reglement zijn Voka, Unizo, Horeca, de Werkgroep Ieperse Handelaars én de deelgemeenten er vertegenwoordigd. Zij zetelen voor een periode van 6 jaar, gelijklopend met de politieke bestuursperiode, en vergaderen ongeveer tweemaandelijks.

Terwijl de zelfstandigenorganisaties hun afgevaardigden zelf aanduiden, verloopt de aanstelling van vertegenwoordigers voor de deelgemeenten via verkiezingen.

 

Contact
Dienst Lokale Economie
AC Auris
Ter Waarde 1
8900 Ieper
tel. 057 451 680
economie@ieper.be