Dienst Lokale Economie

De Dienst Lokale Economie werd in 1997 opgericht en heeft de volgende taken:

  • de promotie van Ieper als inkoop- en bedrijfsvriendelijke stad;
  • de begeleiding van zelfstandigen bij allerhande vergunningen en reglementeringen;
  • onthaal en opvang van kandidaat-investeerders;
  • doorverwijzing naar allerhande diensten, organisaties, overheden ...;
  • onderhouden van relaties en opvolging van dossiers i.v.m. herlokalisatie, subsidies, vergunningen ...;
  • coödinatie en aanvragen standplaatsen voor Ieperse foren en wekelijkse zaterdagmarkt;
  • ambulante handel

De dienst fungeert ook als secretariaat voor de Raad Lokale Economie en de vzw Centrummanagement Ieper.

 

Contact
Dienst Lokale Economie
AC Auris
Ter Waarde 1 8900 Ieper
tel. 057 451 680
economie@ieper.be