Iepers toekomst

Marketing is een tool om de toekomst van een stad vorm te geven. Hierbij wordt de geschiedenis van een stad echter niet uit het oog verloren. De geschiedenis vormt immers mee het karakter van een stad en bijgevolg ook haar toekomstmogelijkheden.Door de opmaak van een citymarketingplan werd het kader geschapen waarbinnen de stad Ieper de komende jaren zal functioneren. Het plan geeft aan welke de aangewezen richting is die de stad zal uitgaan, rekening houdende met haar sterkten en opportuniteiten. Hoe Ieper er binnen een tiental jaar precies zal uitzien, kan niemand exact voorspellen. Ieper heeft echter alles in zich om uit te groeien tot een stad die zich duidelijk onderscheidt van andere plaatsen en waar het goed is om te wonen, werken, recreëren en leven.